Zmiany w planach AIMP

E-mail Print
User Rating: / 12
PoorBest 

Designer Siergiej Riumin ostatecznie zrezygnowa? z projektu. Aby nie narusza? praw autorskich, twórcy programu AIMP w najbli?szej przysz?o?ci planuj? zmiany stylu programu a tak?e swojej strony domowej.

My?l?, ?e dla wielu nie jest ju? tajemnic?, ?e na koniec grudnia 2010 roku zaplanowano rozpocz?cie publicznych testów beta AIMP3 .

W zwi?zku z tymi dwoma wydarzeniami, ostateczna wersja AIMP2, która mia?a wyj?? jeszcze w tym miesi?cu, nie zostanie wydana.