AIMP3

E-mail Print
User Rating: / 319
PoorBest 

Sylwester ?wi?ta, dlatego chcieliby?my przedstawi? Pa?stwu Najnowsz? wersj? AIMP3.

Pierwsza wersja testowa zosta?a wydana ponad rok temu. Od tego czasu wiele rzeczy w programie uleg?o zmianie a tak?e niektóre jednostki musia?y zosta? ca?kowicie przepisane od podstaw.

Z g?ównych zmian w AIMP3 (w porównaniu z AIMP2):

Nowy styl programu i projektu jako ca?o?ci

Aktualizacja silnika skóry - skupia si? na nowoczesnych wersjach systemu Windows

W?asny d?wi?k silnika - wsparcie dla wyj?cia przez ASIO / WASAPI / DirectSound

Listy odtwarzania - Dodano "track Mode"

Listy odtwarzania - Mo?liwo?? blokowania zmian

Listy odtwarzania - mo?liwo?? przypisania indywidualnych ustawie? wy?wietlania dla ka?dego odtwarzania

Listy odtwarzania - Rozszerzona funkcjonalno?? do pracy z grupami

Wsparcie dla 5.1 / 7.1

Ca?kowicie przeprojektowana biblioteka muzyczna

Pe?na obs?uga ReplayGain

Nowy interfejs wtyczek API

Pe?na lista zmian dost?pna tutaj!
(pobierz / download)

SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU Z NAJNOWSZ? WERSJ? PROGRAMU AIMP3 !!!