AIMP Classic v 1.77.9

AIMP Classic v 1.77.9 download_trans.gif Download

Description:

Najstarsza dost?pna wersja AIMP Classic.
W zwi?zku z bardzo podobn? obs?ug? , nie ma ?adnego problemu po przesiadce z Winampa.
Program w j?zyku polskim.
Obs?uga wtyczek, skrek.

Submitted On:
02 Dec 2012
Submitted By:
speed89 (speed89)
File Date:
30 Oct 2009
File Version:
1.77.9
Downloads:
3668