AIMP v3.10 Build 1074

AIMP v3.10 Build 1074 download_trans.gif Download

Thank you for downloading AIMP v3.10 Build 1074

If your download does not start automatically after a few seconds, please click on the Download link above

Description:
AIMP to doskona?a alternatywa dla lidera oprogramowania przeznaczonego do odtwarzania plikw muzycznych - Winampa.
Aplikacja poza sam? funkcj? ustawiania playlist i odtwarzania muzyki oferuje rwnie? zestaw narz?dzi pozwalaj?cych na edytowanie tagw, konwertowanie d?wi?ku pomi?dzy ro?nymi formatami, rippowanie p?yt czy rejestrowanie d?wi?ku. Wszystkie te narz?dzia dost?pne s? w formie zewn?trznej aplikacji nie wchodz?cej w sk?ad standardowego odtwarzacza.
Poza tym, AIMP wykorzystuje niewiele zasobw systemowych; ?rednio oko?o 8 MB pami?ci RAM.
Submitted On:
07 Apr 2017
Submitted By:
speed89 (speed89)
File Date:
30 Jun 2012
File Author:
Artem
File Version:
Build 1074
File Size:
6,69 MB
File Type:
.exe
File HomePage:
Click to visit site
Downloads:
78296