AIMP v4.12, build 1880 download_trans.gif Download

Thank you for downloading AIMP v4.12, build 1880

If your download does not start automatically after a few seconds, please click on the Download link above

Thumbnails:

Description:

Wymagania:

  • Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (8.1) / Windows 10
  • Minimalna rozdzielczo?? ekranu: 1024x768
bezp?atny program komputerowy dla systemu Windows, wyprodukowany przez AIMP DevTeam. G?ówn? funkcj? programu jest mo?liwo?? odtwarzania wi?kszo?ci plików audio (w tym internetowych stacji radiowych). Celem programu jest oferowanie jak najwi?kszej ilo?ci funkcji przy jednoczesnym jak najmniejszym obci??eniu zasobów procesora i pami?ci.
Submitted On:
07 Apr 2017
Submitted By:
speed89 (speed89)
File Date:
23 Dec 2016
File Author:
Artem
File Version:
build 1880
File Size:
~11 mb
File Type:
.exe
File HomePage:
Click to visit site
Downloads:
37465