AIMP2 ExtremePack v2.60.525.1

AIMP2 ExtremePack v2.60.525.1

AIMP2 ExtremePack - jest to najobszerniejszy dodatek wraz z programem AIMP2.

Sk?ad zestawu:

Elementy oficjalne AIMP2 i narz?dzia AIMP2.
Korektor "AIMP2 SkinEditor.
zestawy ikon.
Ok?adki.
Bank MIDI.
Dodatki.
Dll - wizualizacja.
Sonique - wizualizacja.
Winamp DSP - plug-in.
Winamp oglne - plug-in.
Winamp Input - wtyczki.

Dystrybucja:

Wspieranie wierszu polecenia instalacji.
Wybr pomi?dzy j?zykiem angielskim i rosyjskim.
Sprawd? czy jest nowa wersja opiera si? na po??czeniu internetowym z mo?liwo?ci? pobrania i zainstalowania bez konieczno?ci odwiedzania witryny projektu.
Szczeg?owe drzewo funkcji, ktra zawiera jedno drzewo funkcji urz?dowych AIMP2 i AIMP2 Audio Tools.
Wy?wietlacz tekstowy i graficzne opisy sk?adnikw.
Wybierz tryb AIMP2 (multi-lub single-user), z mo?liwo?ci? dodatkowych opcji instalacji YurCompMan'a.
Mo?liwo?? powi?zania programu z plikami audio.
Mo?liwo?? ustawiania jako?ci.
Instrukcje dotycz?ce ?adowania wtyczki VST. Ustawienia YurCompMan'a:
Du?y wybr szablonw sortowanie listy odtwarzania.

I wiele wiele innych...

AIMP2 Wymagania:
+ Karta d?wi?kowa
+ DirectX 8.1 lub nowszy
+ 6 MB powierzchni na dysku twardym
+ Windows 2000 i wy?szy (Na Win2K musisz mie? zainstalowane biblioteki GDI

AIMP2 ExtremePack v2.60.525.1 (20.12.2009)

http://img710.imageshack.us/img710/3742/10829484.png

http://img709.imageshack.us/img709/7801/76756074.png

Pobierz: AIMP2 ExtremePack v2.60.525.1 (20.12.2009)

http://aimp.com.pl/images/button_pobierz_copy.gif

Wersja z dnia 20.12.2009