AIMP v3.10 Build 1061

Saturday, 30 June 2012 12:36
Print
User Rating: / 13
PoorBest 

Pragniemy poinformowa? wszystkich oczekuj?cych na najnowsz? wersj? programu AIMP, ?e w dniu wczorajszym zosta?a wydana oficjalna stabilna wersja programu AIMP v3.10 Build 1061. Nie ma to jak s?uchanie dobrej muzyki podczas surfowania po internecie lub grania w gry na Partypoker.

Najwa?niejsze zmiany w AIMP v3.10 (w porównaniu z AIMP v3.00):

Biblioteka audio: Dodano mo?liwo?? szybkiego nawigowania przez warto?? pola z przyciskiem ALT
Biblioteka audio: Szybko?? dodawania plików do bazy danych zosta?a zwi?kszona
Biblioteka audio: mo?liwo?? wyboru domy?lnego odtwarzacza - AIMP lub wbudowany odtwarzacz audio z Biblioteki
Biblioteka audio: przechowywanie list zosta?a przeniesiona do kierownika playlist w odtwarzaczu
Biblioteka audio: mo?liwo?? dost?pu do katalogu internetowych stacji radiowych zosta?a usuni?ta
Biblioteka audio: mo?liwo?? dost?pu do zawarto?ci dysków typu flash w bibliotece audio zosta?a usuni?ta
Audio Converter: Dodano mo?liwo?? kodowania plików
Audio Converter: Dodano mo?liwo?? kodowania plików APE, FLAC, OGG, WAV, WV, WMA i formatów MP3 (Lame Encoder powinien by? zainstalowany)
Audio Converter: Nowy design

Common: Projektowanie skóry domy?lnej zosta?a zaktualizowana
Common: Skórki s? teraz zapisywane w katalogu profilu programu
Lista odtwarzania: Wszystkie listy s? przechowywane teraz w katalogu profilu programu
Lista odtwarzania: Listy nie s? usuwane ju? z dysku po zamkni?ciu listy odtwarzania (karty) (opcjonalnie)
Lista odtwarzania: Dodano zdolno?? pó?automatycznej synchronizacji odtwarzania z okre?lonego folderu lub listy odtwarzania
Lista odtwarzania: Dodano mo?liwo?? wczytania kilku list odtwarzania w osobnych kartach przez Drag-n-drop
Lista odtwarzania: Dodano mo?liwo?? pracy z grupami za pomoc? klawiatury
Lista odtwarzania: Przydatno?? wielokrotnego wyboru plików za pomoc? myszy zosta?a poprawiona
Wtyczki: Update Checker - Dodano mo?liwo?? pobierania i instalowania aktualizacji w trybie pó?automatycznym
Silnik d?wi?ku: algorytm Resampler zosta? poprawiony

 

pe?na lista zmian dost?pna pod tym linkiem

POBIERZ AIMP v3.10 Build 1061