AIMP v4.70, build 2239

AIMP v4.70, build 2239 download_trans.gif Download

Thumbnails:

Description:

AIMP (Artem Izmaylov Media Player) bezp?atny program komputerowy dla systemu Windows, wyprodukowany przez AIMP DevTeam. G?wn? funkcj? programu jest mo?liwo?? odtwarzania wi?kszo?ci plikw audio (w tym internetowych stacji radiowych). Celem programu jest oferowanie jak najwi?kszej ilo?ci funkcji przy jednoczesnym jak najmniejszym obci??eniu zasobw procesora i pami?ci.

Wymagania:

  • Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (8.1) / Windows 10
  • Minimal screen resolution: 1024x768
Submitted On:
04 Jan 2021
Submitted By:
speed89 (speed89)
File Date:
01 Sep 2020
File Author:
Artem
File Version:
Build 2239
File Size:
11
File Type:
.exe
File HomePage:
Click to visit site
Downloads:
137301