Polski j?zyk w AIMP v3.60

Polski j?zyk w AIMP v3.60 download_trans.gif Download

Description:

Aby wgra? plik j?zyku dla programu AIMP wystarczy pobrany plik umie?ci? w folderze z innymi j?zykami zazwyczaj jest to
Dysk C:\program filesAIMP3Langs nast?pnie uruchomi? program AIMP i wybra? j?zyk polski z menu wyboru j?zykw.

Submitted On:
22 Sep 2014
Submitted By:
speed89 (speed89)
File Date:
22 Sep 2014
File Author:
speed89
Downloads:
1750