Polski język w AIMP v3.60 download_trans.gif Download

Description:

Aby wgrać plik języku dla programu AIMP wystarczy pobrany plik umieścić w folderze z innymi językami zazwyczaj jest to
Dysk C:\program filesAIMP3Langs następnie uruchomić program AIMP i wybrać język polski z menu wyboru języków.

Submitted On:
22 Sep 2014
Submitted By:
speed89 (speed89)
File Date:
22 Sep 2014
File Author:
speed89
Downloads:
1499