AIMP v3.60 Build 1503 download_trans.gif Download

Thumbnails:

Description:

Pobierz z alternatywnego ?ród?a:

AIMP Pobierz

AIMP (Artem Izmaylov Media Player) – bezp?atny program komputerowy dla Windows, wyprodukowany przez AIMP DevTeam. G?ówn? funkcj? programu jest odtwarzania wi?kszo?ci plików audio (w tym internetowych stacji radiowych). Celem programu jest oferowanie jak najwi?kszej ilo?ci funkcji przy jednoczesnym jak najmniejszym obci??eniu zasobów procesora i pami?ci. Od wersji 3.00 posiada autorski silnik.

Wymagania:

  • Windows XP SP3 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (8.1)/ Windows 10
Submitted On:
07 Apr 2017
Submitted By:
speed89 (speed89)
File Date:
16 Jan 2014
File Author:
Artem Izmaylov
File Version:
Build 1503
File Size:
8 mb
File Type:
.exe
File HomePage:
Click to visit site
Downloads:
232732