AIMP v3.00 Build 985 download_trans.gif Download

Thank you for downloading AIMP v3.00 Build 985

If your download does not start automatically after a few seconds, please click on the Download link above

Description:

AIMP to doskona?a alternatywa dla lidera oprogramowania przeznaczonego do odtwarzania plików muzycznych - Winampa.

Aplikacja poza sam? funkcj? ustawiania playlist i odtwarzania muzyki oferuje równie? zestaw narz?dzi pozwalaj?cych na edytowanie tagów, konwertowanie d?wi?ku pomi?dzy ro?nymi formatami, rippowanie p?yt czy rejestrowanie d?wi?ku. Wszystkie te narz?dzia dost?pne s? w formie zewn?trznej aplikacji nie wchodz?cej w sk?ad standardowego odtwarzacza. 
Poza tym, AIMP wykorzystuje niewiele zasobów systemowych; ?rednio oko?o 8 MB pami?ci RAM.

Submitted On:
07 Apr 2017
Submitted By:
speed89 (speed89)
File Date:
06 Apr 2012
File Version:
Build 985
File Size:
6.63 MB
File Type:
.exe
Downloads:
112875