Jak konwertowa? pliki audio

Print
User Rating: / 34
PoorBest 

Na pocz?tku b?dziemy potrzebowali AIMP Tools dost?pne w downloadzie: klik!

Kolejnym krokiem b?dzie uruchomienie AIMP'a a nast?pnie PPM na ikonie w tray'u -> Narz?dzia -> Konwerter Audio

Po uruchomieniu wybieramy plik klikaj?c w ikon? jak na poni?szym screenie:

Po wybraniu interesuj?cego nas pliku wybieramy format pliku wyj?ciowego:

i lokalizacj?:

Klikamy:

I tym sposobem nasz plik zosta? przekonwertowany a nast?pnie zapisany na dysku c:\.