Print
User Rating: / 56
PoorBest 

W tym poradniku dowiesz si? jak powi?za? wszystkie, b?d? wybrane pliki multimedialne z programem AIMP.

Uwaga!
Je?eli posiadasz System Windows Vista/7 (seven) przed ca?? operacj? w??cz AIMP'a jako administrator.


1. Na pocz?tek wchodzimy w Menu g?ówne w którym wybieramy "Opcje" Na obrazku nr 12. Przechodzimy do zak?adki System -> Powi?zania (2) -> Zaznaczamy interesuj?ce nas pliki do powi?zania z odtwarzaczem (3) lub klikamy na "Skojarz wszystkie"(4) po czym klikamy "Zastosuj"(5)Po wykonaniu tej czynno?ci AIMP b?dzie odtwarza? ka?dy plik lub te które zaznaczysz.
Uwaga!
Masz nadal problem ze skojarzeniem pod Windows 7 spróbuj tej metody:
Jesli chcesz powi?za? konkretny typ plików w systemach Windows vista/7 musisz wybra? kolejno
start->Programy domy?lne->skojarz typ pliku z protoko?em lub programem-> wyszukujesz tutaj rozszerzenie *.mp3 -> klikasz zmie? program i wybierasz z listy aimp ->zatwierdzasz i w ten sposob pliki mp3 b?d? skojarzone z Aimpem. Mozesz w ten sposob powiazac jakikolwiek typ pliku z jakimkolwiek programem wed?ug uznania.