Print
User Rating: / 66
PoorBest 

W tym poradniku opisz? jak zainstalowa? nowe skórki do Naszego odtwarzacza w wersji AIMP2 i AIMP3.

 

 Wchodzimy do downloadu w kategori? "Skórki".
Wyszukujemy skórk?, która nam si? podoba w naszym przyk?adzie jest to skórka "Dark night" i klikamy pobierz.
Je?eli u?ywasz przegl?darki Firefox wyskoczy to samo okienko jak powy?ej. W ka?dej innej przegl?darce wyskoczy podobne. Zapisujemy plik jak wida? jest on spakowany (wi?kszo?? skórek jest spakowana). Zatem trzeba je wypakowa?.W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na spakowan? skórk? i u?ywamy opcji "wypakuj tutaj" lub "wypakuj do..."


Otrzymujemy taki plik, je?eli mamy w??czon? opcje "Skojarzenia plików" zobaczymy ikonk? AIMP'a to znaczy, ?e mo?emy w ni? klikn?? i program automatycznie doda nasz? skórk? do swojego katalogu skórek.

http://i36.tinypic.com/2uo1emr.jpg

Wy?wietli nam si? takie okienko jak widzimy nasza skórka jest ju? dodana do katalogu. Teraz wystarczy klik?? "zastosuj" i gotowe.
Je?eli jednak nie mamy w??czonego skojarzenia plików s? 2 opcje albo w??czy? skojarzenia lub skopiowa? plik do folderu ze skórkami.

Jak w??czy? skojarzenia plików opisali?my tutaj.

Je?eli jednak nie chcemy skojarza? plików wystarczy wej?? do katalogu gdzie zainstalowany jest AIMP, domy?lnie jest to C:\Program Files\AIMP2 lub AIMP3\Skins i skopiowa? pobrany i wypakowany plik. A nast?pnie wej?? w ustawienia skórek i wybra? pobran? skórk?.


W AIMP3 autorzy jeszcze bardziej upro?cili proces instalacji skórek. Wystarczy wej?? w -> Preferencje - > Interfejs - > Skórki - > Klikn?? przegl?daj i wybra? pobran? i wypakowan? skórk?.Mam nadziej?, ?e ten poradnik u?atwi wam instalacj? skórek w AIMP'ie.