Jak zmienia? ikony w AIMP?

Print
User Rating: / 62
PoorBest 

Ten poradnik zosta? stworzony na pro?b? u?ytkowników.

W tym poradniku dowiesz si? jak zmienia? ikony w AIMP2.

1. Pobieramy paczk? z interesuj?cymi nas ikonami aby to zrobi? udajemy si? do Downloadu.

http://i49.tinypic.com/akho36.jpg

2. W tym przypadku s? to ikony AIMP2 Vista, klikamy na "Pobierz"

http://i45.tinypic.com/if6gy8.jpg

3. Zapisujemy plik na dysku. Nast?pnie wypakowujemy Archiwum, otwieramy folder.

http://i46.tinypic.com/8wjbkl.jpg

 

4. Jak wida? jest to plik o rozszerzeniu .dll teraz klikamy na niego prawym przyciskiem myszy a nast?pnie wybieramy opcj? kopiuj. Przechodzimy do folderu w którym zainstalowany jest nasz program, otwieramy folder Icons i wklejamy nasze ikony w pliku .dll

http://i45.tinypic.com/28k4kt1.jpg

5. Nast?pnie w??czamy Aimp'a przechodzimy do Preferencji. W nich zak?adka System-> Powi?zania z listy wybieramy nowe ikony i klikamy zastosuj tak jak jest to pokazane na obrazku poni?ej. W AIMP3 po przej?ciu do Preferencji nale?y klikn?? w zak?adk? Odtwarzacz - > Powi?zania plików po czym robimy to samo co w AIMP2.

http://i46.tinypic.com/ruzih0.jpg

UWAGA! W Windows Vista i Windows 7 (Seven) nale?y uruchomi? program jako administrator. Je?eli ikony si? nie zmieni? kliknij na jaki? plik muzyczny prawym przyciskiem wejd? do w?a?ciwo?ci a nast?pnie - > Otwórz za pomoc? -> kliknij na "Zmie?" wybierz z listy AIMP'a a nast?pnie zaznacz opcj? "Zawsze u?ywaj wybranego programu do otwierania tego typu plików". Kliknij na Ok, ikony powinny zosta? zmienione.

Teraz mo?emy cieszy? si? nowymi ikonkami Aimp'a. Mam nadzieje, ?e poradnik jest prosty i przejrzysty.