Jak gra? w?asne radio w AIMP?

Print
User Rating: / 167
PoorBest 

W dzisiejszym poradniku dowiesz si? jak gra? radio internetowe w Aimp'ie za pomoc? wtyczki dla Winampa.

1. Pobieramy paczk? wtyczek z naszej strony

http://i50.tinypic.com/2rqhjtg.jpg

2. Teraz nale?y wypakowa? archiwum .rar po czym wypakowane pliki bez folderu, same pliki skopiowa? do folderu Plugins tam gdzie mamy zainstalowanego swojego AIMP'a. Domy?lnie jest to lokalizacja: C:/Program Files/AIMP2/Plugis.

http://i50.tinypic.com/veveba.jpg

3. Nast?pnie w??czamy program AIMP i przechodzimy do zak?adki Menad?er efektów DSP.
http://i45.tinypic.com/29y3xnk.jpg

Otworzy nam si? okienko ustawie? DSP.
http://i46.tinypic.com/978t5h.jpg

Wybieramy zak?adk?: "Nullsoft SHOUTcast..."

Po czym wy??czamy i w??czamy AIMP'a.

4. Poza g?ównym oknem AIMP'a powinno tak?e pojawi? si? okienko "Shoutcast Soruce" tak jak na obrazku poni?ej.

http://i46.tinypic.com/25ezq11.jpg

5. Pozosta?a cz??? to ustawienia konfiguracyjne, które konfigurujecie sami.


Mam nadziej?, ?e dzi?ki temu poradnikowi uda wam si? odpali? w?asne radio w AIMP'ie.