Sterowanie AIMP'em za pomoc? smartfona z Androidem.

E-mail Print
User Rating: / 83
PoorBest 

Aby obs?ugiwa? program AIMP poprzez urz?dzenie z systemem Android b?dziemy potrzebowa? nast?puj?ce dodatki:

Zaczynamy od skopiowania ?ci?gni?tej wtyczki do folderu C:\Program Files\AIMP3\Plugins
Nast?pnie wchodzimy w ustawienia AIMP'a: Wtyczki -> Addons i zaznaczamy 'ptaszka' przy AIMP2: Web ControlKolejno wchodzimy do Android Market i ?ci?gamy aplikacj?: AIMP Remote BETA https://market.android.com/details?id=de.milksplash.aimpremote


 


Po pierwszym uruchomieniu przechodzimy do Configure Connection
I ustawiamy swoje IP, w moim przypadku 192.168.1.101, oraz standardowy port 38475Wracamy do ekranu g?ównego aplikacji i cieszymy si? mo?liwo?ci? kontroli nad swoim ulubionym odtwarzaczem u?ywaj?c do tego naszego smartfona :)Dodatkowo je?li kto? woli widget na pulpit jest on równie? dost?pny w markecie:


https://market.android.com/details?id=com.aimp.remote_widget

 


Procedura instalacji taka sama jak w przypadku aplikacji. Przy dodawaniu widgetu do pulpitu poprosi nas i konfiguracj?:Ustawienia takie jakie wcze?niej robili?my w przypadku AIMP Remote BETA po czym klikamy Add widget i mo?emy kontrolowa? AIMP'a z pulpitu naszego Androida.


Przy jakichkolwiek problemach prosz? sprawdzi? swoje po??czenie z internetem a tak?e ustawienia firewalla.

Samsung Galaxy S II ( MIUI 1.12.30 ) + AIMP 3 build 976.