AIMP3 @ Diamond Sound PC

AIMP3 @ Diamond Sound PC

E-mail Print
User Rating: / 50
PoorBest 

AIMP3 @ Diamond Sound PC

AIMP rewelacyjnie sprawdzi? si? w naszych audiofilskich testach systemw operacyjnych Microsoft (XP; 7; 8) na Diamond Sound PC. Przy tej okazji sprawdzili?my rwnie? AIMP na procesorze X-fi z Creative Labs, gdzie zostali?my bardzo mile zaskoczeni. Rezultaty dla AIMP by?y tak rewelacyjne, ?e dla pewno?ci sprawdzili?my go na starszej maszynie, ktra zosta?a zmodyfikowana dla potrzeb najlepszej mo?liwej jako?ci d?wi?ku w wideokonferencjach ISDN na Windows XP z kart? Sound Blaster Audigy oraz z wbudowanym na p?ycie g?wnej procesorem SIS. W naszych testach nowsze podzespo?y da?y oczywi?cie lepsz? jako?? d?wi?ku, ale poniewa? AIMP bezb??dnie ustawia? si? z tymi starszymi, mo?emy by? pewni, ?e program jest rzetelnie napisany, a rezultaty testw nie s? przypadkowe.

Diamnod Sound PC to komputer z analogowym szlifem dla potrzeb muzyki. Powsta? w efekcie prac z ods?uchem dla systemw widokonferencyjnych i projektw w Sopocie i Sztokholmie z komputerow? obrbk? demo dla muzykw. By w pe?ni skorzysta? z mo?liwo?ci krystalicznie czystego zapisu cyfrowego niezb?dny okaza? si? "analogowy szlif PC". W?a?ciwy wybr i jako?? podzespo?w pozwala nam stosowa? wypracowane w Skandynawii technologie dla profesjonalnego sprz?tu audio-wizyjnego, by zaadaptowa? najlepsze rozwi?zania systemw wbudowanych (embedded) zachowuj?c najsilniejszy atutu PC, czyli ich otwart? struktur?. Jedn? z takich zalet jest mo?liwo?? korzystania z oprogramowania AIMP.

Wersja podstawowa to specjalnie zmodyfikowana obudowa w ktrej montujemy odpowiednio spasowany kompletny komputer z procesorem d?wi?ku na p?ycie g?wnej i sugerujemy rwnie? takie rozwi?zanie dla uk?adu grafiki. Zamontowane w obudowie z?ocone z??cza RCA (chinch) zapewniaj? w?a?ciwe po??czenie z dobrej klasy sprz?tem audio. Stabilnie zamontowany nap?d DVD mo?e odtwarza? p?yty CD przez AIMP z lepsz? jako?ci? ni? ekskluzywne odtwarzacze oferowane w salonach RTV.

Ka?dy Diamnod Sound PC dostarczany jest na indywidualne zamwienie, zarwno w wersji podstawowej jak i rozszerzonej, skonfigurowanej jako:

Audiophile Music Server - archiwizuje i odtwarza muzyk? z najlepsz? jako?ci? z analogowych ?rde?, by audiofil z ekskluzywnym sprz?tem domowym mg? cz??ciej s?ucha? bezproblemowo swojej kolekcji p?yt z cyfrowego archiwum oraz dowolnie kopiowa? utwory na iPod lub na CD z korekt? odtwarzania w samochodzie.

  • Master to wersja dla aktywnie zajmuj?cych si? muzyk?, ktr? inspiruje duch legendarnego wzmacniacza NAD, a z AIMP mo?e optymalnie korzysta? ze stabilnej obs?ugi kodekw audio.
  • Master to model z szerok? gam? mo?liwo?ci multimedialnych i jest zainspirowany konstrukcjami, ktre Marantz oferowa? kiedy? melomanom, a teraz b?d? oni z pewno?ci? zainteresowani korzystaniem w AIMP z mo?liwo?ci rewelacyjnej konwersji plikw audio.
  • Reference ma dodatkow? obudow?, by zapewni? w komputerze jeszcze wy?sz? jako?? d?wi?ku dla pod??czenia z ekskluzywnym sprz?tem audio oraz atrakcyjny wygl?d. W Sopocie mo?emy ju? dostarczy? na wymiar obudowy drewniane, a w Sztokholmie trwaj? nadal prace z innymi materia?ami, by stworzy? konkretn? ofert? dla odbiorcw

Brodcasted Music PC Reciver - stworzony jest dla najlepszego mo?liwego odbioru na dobrym sprz?cie domowym muzyki na ?ywo, ktra transmitowana jest przez Internet.

Bar PA Music Server - niezawodnie odtwarza dla go?ci nierozcie?czon? muzyk?. Oferujemy dla sta?ych instalacji nag?o?nienia w klubach, barach itd. rwnie? aktywne kolumny Box Elektronics. AIMP poza dobra jako?ci? d?wi?ku ma tutaj bardzo przydatne mo?liwo?ci ustawiania list odtwarzania, ??cznie z w?asn? edycj? tagw, ktre u?atwiaj? wyszukiwanie utworu.

Disc Jockey PA Music Server - ma unikalne mo?liwo?? zgrania kolekcji swoich p?yt na sprz?cie Hi- End i prezentowania jej w pe?nej krasie z profesjonalnym nag?o?nieniu PA. Nowej generacji did?ejom korzystaj?cym z tej mo?liwo?ci polecamy odtwarzanie muzyki dla swoich go?ci przez rewelacyjne kolumny aktywne Box Eletronic z neodymowymi elemantami g?o?nikowymi SICA.