Jak zmieni? wygl?d AIMP w systemie Android?

E-mail Print
User Rating: / 16
PoorBest 

Program AIMP dla systemu Android od niedawna posiada opcj? zmiany wygl?du okna g?ównego. Poni?ej opisz? co nale?y zrobi?:

Krok pierwszy:

Wejd? na stron? www.aimp.com.pl  (Skórki Android)

Krok drugi:

Wybierz interesuj?c? Ci? skórk? i pobierz j? na komputer lub smartfon.

Krok trzeci:

Je?eli pobra?e? skórk? na komputer prze?lij j? na swój smartfon za pomoc? kabla USB. Plik powinien by? w rozszerzeniu .acsm

Krok czwarty:

Uruchom pogram AIMP w systemie Android nast?pnie rozwi? list? menu w lewym górnym rogu aplikacji -> przejd? do ustawie? -> Wybierz interfejs -> Kliknij w opcj? "Skórki" -> Nast?pnie kliknij w pozycj? "Niestandardowa.." i wybierz skórk? zapisan? na urz?dzeniu.

Od tej chwili Twoja aplikacja AIMP zmieni wygl?d.

Krótki film jak zmieni? wygl?d AIMP dla Android