Wtyczki z Winampa dzia?aj? w AIMP!

Print
User Rating: / 62
PoorBest 

Je?li nadal kto? z was ma opory wobec Aimpa to informujemy.
Oficjalna strona internetowa zawiera kilka wtyczek i skórek, które mo?na doda? do odtwarzacza ale jedn? cech?, która wyró?nia odtwarzacz w?ród innych jest zgodno?? wielu wtyczek pod Winampa.
Obrazek

Szybkie badania wykaza?y, ?e mo?liwe jest dodawanie pluginów Winampa równie? do AIMP. Trzema najpopularniejszymi by?y : Minilyrics, DFX i Ozon.


Zasady s? w zasadzie takie same jak dla wszystkich innych wtyczek:

# Pobierz wtyczk? do komputera.

# Wypakuj wtyczk? lub zainstaluj do okre?lonego folderu. Wszystkich trzech wtyczek mo?na u?ywa? bez zainstalowanego Winampa. Niektóre z nich mog? wymaga? Winamp though.

# Przejd? do katalogu, w którym pliki zosta?y wypakowane / zainstalowane.

# Zazwyczaj wystarczy skopiowa? wtyczki dll do katalogu AIMP2/plugins. W przypadku DFX to dsp_dfx.dll dla Ozon jest dsp_iZOzoneFree.dll gdy Minilyrics wymaga dwóch: gen_MiniLyrics.dll i MiniLyrics.dll

W razie w?tpliwo?ci skopiowa? wszystkie pliki do katalogu. AIMP poinformuje Ci?, je?li co? czego? brakuje do aktywacji wtyczki. Oto jak to zrobi?:

Obrazek

Klikni?cie na w lew? górn? ikon? spowoduje wy?wietlenie menu. Wybór wtyczek z tego menu otworzy AIMP Plugin Manager, który wy?wietla wszystkie za?adowane (czyli aktywne) oraz za?adowane wtyczki.


Obrazek

Nowe wtyczki, które zosta?y umieszczone w folderze wtyczek mo?na aktywowa? poprzez wybranie ich z lewej strony kliknij i klikaj?c Za?aduj. Je?li co? b?dzie nie tak wy?wietli si? komunikat o b??dzie. Je?li plik DLL zosta? ?le przeniesiony do katalogu, wtyczki nie b?d? pokazywane.

Niektóre wtyczki, takie jak DSP wymagaj? aktywacji w opcji AIMP. Obrazek

 


Nie wszystkie rodzaje wtyczek b?d? dzia?a?y, ale wi?kszo?? z pewno?ci? tak. Jest to tylko kwestia ch?ci i prób.

Przes?a?: djhans
Edycja: speed89

Oryginalny artyku? na forum w kategorii wtyczki.