Jak nagrywa? radio internetowe za pomoc? AIMP'a

Print
User Rating: / 123
PoorBest 

Pierwszym krokiem jest znalezienie internetowej stacji. Katalog Shoutcast powinien posiada? co? dla ka?dego u?ytkownika na ?wiecie. Kliknij w Tune In powinien za?adowa? si? strumie? w AIMP2, je?eli jest skonfigurowany tak, aby odtworzy? list? odtwarzania plików z Internetu radiowego. Aby ca?a operacja przebieg?a pomy?lnie musimy ustawi? nasz odtwarzacz jako domy?lny program do muzyki a tak?e przypisa? mu wszystkie pliki muzyczne. Zapisujemy nasz? stacj? jako plik muzyczny na dysku twardym (przewa?nie pliki radiowe maj? ko?cówk? .pls)

 

aimp record internet radio

Musisz wybra? folder, w który ma zapisywa? si? dana stacja radiowa. Drug? opcj? jest  format plików do nagra? muzycznych. Domy?lnie jest to wave, który zajmuje du?o miejsca na dysku twardym. Lepszym rozwi?zaniem by?oby, aby wybra? jako format mp3. Jako?? 192 lub 256 Kbit powinna by? wystarczaj?ca. Innymi opcjami do wyboru s? ogg lub Flac.

aimp record radio

Ustawienia zosta?y wprowadzone nadszed? czas, aby rozpocz?? nagrywanie. Opcja "Nagrywanie" jest dost?pna tylko w g?ównym oknie odtwarzacza, w zminimalizowanym oknie nie ma tej opcji. Mo?esz rozpocz?? nagrywanie, klikaj?c na Radio Cap po lewej stronie odtwarzacza. Migaj?cy tekst wskazuje, ?e muzyka jest nagrywana.

U?ytkownicy, którzy chcieliby, nagrywa? wi?cej stacji w tym samym czasie powinni sprawdzi? program Streamripper.

?ród?o: ghacks.net
T?umaczenie: speed89