Recent topics

AIMP v4.13 i AIMP dla Android v2.50

Nowe stabilne wersje programów dost?pne poni?ej:

file_icons/pics.gifAIMP v4.13, build 1886 download_trans.gif Pobierz

file_icons/stuff3.gifAIMP v2.50 Build 332 download_trans.gif Pobierz

 

AIMP v4.12 zosta? wydany!

Co nowego w v4.12 w porównaniu z v4.11?

Lista odtwarzania: Algorytm generacji auto-name teraz mo?na korzysta? z informacji od wykonawcy, AlbumArtist i album pól tag
Odtwarzacz: wykonywanie operacji dodawania plików zosta?o poprawione
Audio Converter: presety dla kodera wiersza polece? fdkaac zosta? dodany (dzi?ki Soolo)
Ogólne: obs?uga ?atwe do zainstalowania pakietów technologii Add-ons w formacie * .zip / * .aimppack
Ogólne: nie jest ju? wymagane, aby uruchomi? aplikacj? jako administrator, aby zainstalowa? dodatki lub konfigurowa? skojarzenia plików.


file_icons/pics.gifAIMP v4.12, build 1877 download_trans.gif Pobierz

 

WESO?YCH ?WI?T I SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU!

Zapraszamy na Naszego Facebook'a.

 

Nowo?ci na AIMP.com.pl

W dniu dzisiejszym zaktualizowali?my kilka dzia?ów na Naszej stronie. Do dzia?u Download wp?yn??o kilka nowych skórek, ikon, wtyczek dla programu AIMP.
Do dzia?u z plikami dla Androida zosta?a dodana kategoria Skórki dla AIMP na system Android. Z racji tego, ?e na stronie ostatnio by?o dosy? cicho przypominamy o najwa?niejszych informacjach:

Najnowsza wersja RC AIMP dla systemu Windows:

file_icons/favourites.gifAIMP v4.12 RC, build 1873 download_trans.gif Pobierz

Najnowsza wersja testowa AIMP dla systemu Android:

file_icons/stuff3.gifAIMP v2.50 Beta, build 315 download_trans.gif Pobierz

 

Zapraszamy równie? do oceniania programu AIMP na Naszym profilu na Facebook'u

 

Rozpoczynamy publiczne beta testy

Jaki? czas temu na Naszym profilu Facebook pisali?my o nadchodz?cej nowej wersji AIMP dla systemu Android. Rozpoczynamy testy nowych wersji dla obu systemów:

AIMP dla systemu Windows w wersji v4.12

AIMP dla systemu Andorid w wersji v2.50

 

Prosimy wszystkich testuj?cych o zg?aszanie wszystkich b??dów napotkanych w dzia?aniu lub np w t?umaczeniu obu programów na Naszym forum w sekcjach:

Sekcja AIMP dla Android

Sekcja AIMP dla Windows

Prosimy o jak najbardziej szczegó?owy opis b??du aby?my mogli skutecznie usun?? go w kolejnej wersji.

 

UWAGA!

Oba programy s? wersjami BETA, pobieracie je na w?asn? odpowiedzialno??. Programy mog? zawiera? wiele b??dów.

 


 
More Articles...

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135
Page 4 of 35

Hosted by

TAGS