Recent topics

Wszystkiego najlepszego, AIMP!

Dzisiaj nasz projekt obchodzi 13 urodziny. Specjalnie na to wydarzenie przygotowali?my aktualizacje dla wszystkich naszych produktów. Ponadto dzisiaj z przyjemno?ci? og?aszamy now? generacj? AIMP na Androida - v3.0.

Poznajcie nowego AIMP v3.0 dla Android OS!

 

AIMP v4.60 Beta ju? jest!

Rozpocz?to prace nad now? wersj? programu AIMP dla systemu Windows numer wersji to v4.60.

B?dzie to prawdopodobnie jedyna rozwijana wersja programu w tym roku na system Windows. Pobierajcie, testujcie i piszcie na jakie b??dy si? natkn?li?cie podczas korzystania. Zapraszamy na Nasz Fanpage na Facebook'u, na Nasze forum lub poprzez kontakt bezpo?redni E-mail.

Pobierz AIMP w wersji BETA!

 

Nowe skórki dla AIMP na system Android

W dniu dzisiejszym dodali?my kilka nowych motywów (skórek) dla AIMP'a na system Android.

W?ród nich znajduje si? motyw nawi?zuj?cy do zbli?aj?cych si? ?wi?t!

ChristmasTime

 

AIMP dla Android v2.85

W dniu wczorajszym tj. 18.10.2018r zosta?a wydana ostateczna wersja AIMP dla Android w wersji v2.80.

Autorzy programu og?osili ju?, ?e dalsze prace nad programem a tak?e wprowadzenie wersji v2.85 rozpoczn? w Listopadzie tego roku.

Najwi?cej czasu po?wi?c? prac? nad zarz?dzaniem listami odtwarzania w szczególno?ci nad zak?adk? "Ulubione".
Poprawi? tak?e wygl?d Widgetów, które od d?u?szego czasu nie by?y aktualizowane. Wi?cej informacji o tym co nowego w programie w pó?niejszym czasie.

 
More Articles...

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135
Page 2 of 35

Hosted by

TAGS