Zmiany w planach AIMP

niedziela, 28 listopada 2010 13:48
Drukuj
Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 

Designer Siergiej Riumin ostatecznie zrezygnowa? z projektu. Aby nie narusza? praw autorskich, twrcy programu AIMP w najbli?szej przysz?o?ci planuj? zmiany stylu programu a tak?e swojej strony domowej.

My?l?, ?e dla wielu nie jest ju? tajemnic?, ?e na koniec grudnia 2010 roku zaplanowano rozpocz?cie publicznych testw betaAIMP3.

W zwi?zku z tymi dwomawydarzeniami, ostatecznawersja AIMP2, ktra mia?a wyj?? jeszcze w tym miesi?cu,nie zostanie wydana.