Aktualizacja: v3.55 Beta
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

Aktualizacja: v3.55 Beta

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Wersja testowa aktualizacji dla V3.5 zosta?a opublikowana.

G?wne zmiany:

Zak?adki: Dodana mo?liwo?? dodawania listy do zak?adek

Zak?adki: "Mened?er zak?adki" Dialog - szybkie wyszukiwanie zosta?o dodane

Zak?adki: "Mened?er zak?adki" Dialog - u?yteczno?? zosta?a poprawiona

Sound Engine: Anticlipping

Sound Engine: Dodana mo?liwo?? dostosowania pr?dko?ci / resamplingu jako?ci

Sound Engine: Dodana mo?liwo?? korzystania ditheringu zmniejszenie g??bi bitowej

Sound Engine: Moc zosta?a zwi?kszona

Wtyczki: "Katalog Radiostacje Internetowe" plugin zosta? usuni?ty, mo?na uzyska? dost?p do katalogw za pomoc? przegl?darki internetowej

Odtwarzacz: Zanikanie i ustawienia mieszania krzy? zosta? przeniesiony do dialogu DSP Manager,

Odtwarzacz: Krzy? mieszanie ustawienie zosta?o rozszerzone

Krytyczne b??dy zosta?y naprawione

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android