AIMP v3.55 Wydany!
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP v3.55 Wydany!

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

W dniu dzisiejszym zosta?a wydana najnowsza wersja stabilna programu AIMP v3.55!

Wszystkim posiadaczom wersji RC lub Beta zalecamy aktualizacj? do wersji stabilnej.

Poni?ej przedstawiamy zmiany w porwnaniu do wersji v3.51:

G?wne zmiany:

Zaawansowane wyszukiwanie zosta?o dodane menu" Po?o?enie pliku"
Zaawansowane wyszukiwanie: Dodana mo?liwo?? dodawania plikw do kolejki poprzez klikni?cie ?rodkowym przyciskiem myszy
Zak?adki: Dodana mo?liwo?? dodawania listy do zak?adek
Zak?adki: "Mened?er zak?adki " Dialog - zosta?o dodane szybkie wyszukiwanie
Zak?adki: "Mened?er zak?adki " Dialog - u?yteczno?? zosta?a poprawiona
Manual: Dodano mo?liwo?? wyszukiwania
Sound Engine : Anticlipping
Sound Engine : Dodana mo?liwo?? dostosowania pr?dko?ci / resamplingu jako??
Sound Engine : Dodana mo?liwo?? korzystania ze zmniejszenia g??bi bitowej
Sound Engine : W??czanie / wy??czanie efektw s? teraz bardziej p?ynne
Sound Engine :biblioteka SoXR jest teraz u?ywany do ponownego prbkowania
Sound Engine : System Cache zosta? poprawiony - latency zosta?a zmniejszona
Sound Engine : Moc zosta?a zwi?kszona
Wtyczki :" Radiostacja Internet Katalog " plugin zosta? usuni?ty , mo?na uzyska? dost?p do katalogw za pomoc? przegl?darki internetowej
Program : Zanikanie i ustawienia mieszania krzy? zosta? przeniesiony do dialogu DSP Manager,


Najnowsz? wersj? mo?na pobra? z Naszego downloadu!

Je?eli chcesz stworzy? w?asn? skrk? polecamy program Edytor Skrek.

Lista pe?nych zmian dost?pna tutaj!

Zapraszamy do dyskusji na Naszym forum w tym temacie!

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android