Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

Og?oszenie AIMP dla Android w wersji 2.80

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Nie tak dawno zosta?a wydana oficjalna pe?na wersja programu AIMP dla systemu Android w wersji 2.71. W dniu dzisiejszym pragniemy poinformowa?, ?e autorzy programu rozpoczynaj? zamkni?te testy nowej wersji 2.80.

Oto kilka zmian, ktre autorzy maj? zamiar wprowadzi? w wersji 2.80:

Interfejs u?ytkownika

Tym razem interfejs u?ytkownika otrzyma? du?o zmian: zmiany dotkn??y zarwno domy?ln? skrk?, jak i sam silnik skry - motywy dla wersji 2.80 stan? si? bardziej zr?nicowane.

Rozwijane menu

Wszystkie rozwijane menu sta?y si? wra?liwe na kontekst - teraz otwieraj? si? pod elementem w?a?ciciela, bez przyciemniania ekranu:

Menu skrtw

Ka?da ?cie?ka na li?cie odtwarzania ma przycisk, ktry wywo?uje menu skrtw:

To menu zawiera cz?sto u?ywane polecenia - teraz nie trzeba otwiera? menu kontekstowego, trzymaj?c palec na li?cie odtwarzania.

Menu nawigacji

Tabulatory w menu nawigacyjnym zilustrowa?y swoje ikony:

Widget

Wid?et w obszarze powiadomie? u?ywa teraz domy?lnego stylu wy?wietlania systemu:

Oczywi?cie, je?li nie podoba ci si? macierzysty styl wid?etu dla systemu operacyjnego, mo?esz zmieni? go na klasyczny AIMP w ustawieniach programu.

Nowe funkcje

64-ready

Od wersji 2.80 odtwarzacz zacz?? obs?ugiwa? procesory arm64-v8a - program zacz?? dzia?a? szybciej.

"Ulubione"

Na powy?szych zrzutach ekranu mo?esz zauwa?y?, ?e program ma now? komend? "dodaj do ulubionych":

"Ulubione" - jest to normalna lista odtwarzania, na ktrej gracz umieszcza ulubione utwory.

Sterowanie za pomoc? zestawu s?uchawkowego

Lista polece? do zarz?dzania z zestawu s?uchawkowego zosta?a rozszerzona o cztery nowe polecenia: "poprzednia / nast?pna playlista", "dodaj do zak?adek", "dodaj do ulubionych".

Ustawienia odtwarzania

Opcje odtwarzania zosta?y rozszerzone o dwie nowe opcje:

  • Naci?ni?cie przycisku Wstecz powoduje przej?cie do pocz?tku odtwarzanego utworu. Kliknij dwukrotnie poprzedni utwr
  • Przejd? do nast?pnego utworu i zatrzymaj si?

Ok?adki albumw

By? mo?e jedna z "najwa?niejszych" innowacji: sta?o si? mo?liwe automatyczne pobieranie ok?adek albumw z Internetu. Podobnie jak w wersji na PC, jako ?rd?o ok?adki wykorzystywana jest baza us?ug Last.fm.

* * *

Publiczna wersja beta pojawi si? w 12. rocznic? AIMP w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android