Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP for Android v3.10 testy wersji beta zosta?y rozpocz?te

Email Drukuj
Ocena użytkownikĆ³w: / 0
SłabyŚwietny 

W dniu 11.08.2020r rozpocz?to publiczne testy nowej wersji AIMP na system Android.

Co niesie nowa wersja programu:

Ogólne: lista akcji dla gestów zosta?a rozszerzona o kilka nowych polece?
Ogólne: poprawiono wygl?d okna dialogowego ustawie?
Ogólne: tryb nocny - mo?liwo?? r?cznego okre?lenia pory nocnej
Ogólne: tryb nocny - obs?uga ustawie? systemu dla trybu nocnego
Ogólne: obs?uga zewn?trznych dostawców plików
Ogólne: obs?uga nap?dów OTG
Zak?adki: dodana obs?uga wyszukiwania
Zak?adki: mo?liwo?? tworzenia automatycznych zak?adek do plików
Zak?adki: mo?liwo?? edycji czasu zak?adki
Zak?adki: nowy sposób automatycznego przechwytywania plików i list odtwarzania
Zak?adki: teraz wszystkie zak?adki pogrupowane wed?ug utworu
Odtwarzacz: ograniczenie rozmiaru pliku ok?adki albumu zosta?o usuni?te
Lista odtwarzania: mo?liwo?? kopiowania / przenoszenia wybranych plików do okre?lonego folderu
Lista odtwarzania: mo?liwo?? okre?lenia domy?lnych szablonów sortowania i grupowania
Lista odtwarzania: mo?liwo?? zawieszenia kolejki u?ytkownika
Lista odtwarzania: obs?uga formatu plików PLS

wi?cej o zmianach znale?? mo?na na stronie autora programu.

 

Menu g?ówne

Dla Windows

Dla Android