AIMP.com.pl - Polski Oficjalny Support AIMP
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

Zosta? opublikowany nowy AIMP dla Andorida!

Co nowego w AIMP dla Andorid v 2.00 w porwnaniu do wersji v1.02?

Wsplne

Nowy projekt aplikacji

Dodano wsparcie dla sprz?towego przycisku wyszukiwania

Wid?et

Wid?et o rozmiarze 4x2 zosta? dodany

Wid?et o rozmiarze 4x4 zosta? dodany

Dialog Dodawanie pliku

Zdolno??, aby przej?? do folderu nadrz?dnego poprzez gest machni?cia do prawej

Odtwarzacz

Umiej?tno?? d? mix plik audio na mono

Umiej?tno?? ustawiania utworu jako dzwonek (obs?ugiwane s? nast?puj?ce formaty: MP3, FLAC, AAC, WAV, OPUS, OGG, M4A, MP4)

Umiej?tno?? wy??czenia integracji z ekranem blokady systemu

Odtwarzacz sprawdza teraz ok?adk? albumu w "Covers" podkatalogu

D? mix stereo jest teraz obs?ugiwane dla wielokana?owych plikw audio

Menu odtwarzanych plikw z ostatnio u?ywanych polece? zosta? dodany

Wsparcie radia internetowego zosta?o dodane

Suwak balansu zosta? dodany

Gracz b?dzie wstrzymywa? odtwarzanie, je?li "ostro?? d?wi?ku" jest stracona

D?ugie kliknij na przyciski "pause" lub "rozpocz?? odtwarzanie" zatrzymuje teraz odtwarzanie

Lista odtwarzania

Zdolno?? do listy sortowania podczas grupowania (opcjonalnie)

Aplikacja prze??cza si? z trybu kasowania do normy po usuni?ciu ostatniego utworu z listy odtwarzania

Grupowanie wed?ug folderw - tylko nazwy folderu rodzic wy?wietla teraz w nag?wku grupy

Umiej?tno?? odwrci? kolejno?? elementw

Eksport - umiej?tno?? wybra? folder docelowy

Komenda "wy?lij do innej listy odtwarzania" zosta?a dodana do menu kontekstowego wybranego pliku

Tagi dla wszystkich utworw mo?na teraz przeczyta? w w?tku t?a

Obs?uga wielu list odtwarzania zosta?a dodana

Aktualny tryb grupowania jest teraz zaznaczony w menu kontekstowym

Wyszukiwanie odbywa si? teraz nazw? pliku pod uwag?

D?ugie kliknij na przycisk "Szukaj" jest teraz skupi? bie??cy utwr w li?cie przebojw

Harmonogram

Wy??cznik czasowy i Budzik zosta?y wprowadzone

Zdolno??, aby anulowa? dzia?anie timera u?pienia z obszaru powiadomie?

Wyrwnywacz

Wszystkie funkcje zosta?y przeniesione do osobnego okna

Aktualna warto?? regulowan? suwaka jest teraz wy?wietlana

Last.fm

Zgodno?? z oficjalnym klientem Last.fm zosta?a poprawiona

Najnowsz? wersj? AIMP dla Android mo?na pobra? z Naszego dzia?u pobierania! (Aplikacja dost?pna rwnie? w GOOGLE PLAY)

 

Innowacyjna wtyczka YouTube dla AIMP

Powsta?a wtyczka, ktra umo?liwia dodawanie gotowych list odtwarzania z YouTube w programie AIMP. Stwrz w?asn? list? odtwarzania lub dodaj gotowe listy odtwarzania innych u?ytkownikw i ciesz si? muzyk? bez potrzeby uruchamiania przegl?darki internetowej.

Wymagania:

AIMP v3.60 lub nowszy

Cechy:

  • Mo?liwo?? dodawania list odtwarzania (w tym prywatnych), wideo (tylko d?wi?k), kana?y.
  • Mo?liwo?? usuwania plikw dodanych do listy odtwarzania
  • Obs?uga wielu j?zykw (w tym polski)
  • Automatycznie wczytywanie nowych elementw do listy odtwarzania
  • Otwarte oprogramowanie
Więcej…
 

Zosta?y opublikowane kolejne wersje "Release Candidates" AIMP!

AIMP dla Android

AIMP dla Windows
 
Więcej artykułów…

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135
Strona 7 z 44

Hosting zapewnia

Tagi

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android