AIMP.com.pl - Polski Oficjalny Support AIMP
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP dla Windows v4.60 wydany!

Dzisiaj wypu?cili?my AIMP dla Windows v4.60!

Co nowego?

Oglne: obs?uga chmur
Oglne: obs?uga podcastw
Oglne: obs?uga trybu ciemnego wprowadzona w Windows 10

Interfejs u?ytkownika: mo?liwo?? wy??czenia automatycznego ukrywania okien zadokowanych do kraw?dzi ekranu w trybie paskw narz?dzi pulpitu
Interfejs u?ytkownika: teraz nie trzeba przytrzymywa? klawisza Ctrl, aby przewija? tabulatory list odtwarzania za pomoc? k?ka myszy

Konwerter audio: dodano mo?liwo?? wstrzymania operacji konwersji
Konwerter audio: mo?liwo?? dostosowania skrtw klawiszowych

Odtwarzacz: mo?liwo?? przechwycenia tylko jednego utworu z radia internetowego
Odtwarzacz: mo?liwo?? okre?lenia ok?adki albumu dla radia internetowego
Odtwarzacz: dodano opcj? Przejd? do nast?pnego utworu i wstrzymaj odtwarzanie
Odtwarzacz: dodano opcj? wstrzymaj odtwarzanie przy uruchamianiu aplikacji
Odtwarzacz: dodano makra% bitdepth i% comment (tylko do odtwarzania ?cie?ki)
Odtwarzacz: radio internetowe - obs?uga metadanych opartych na JSON
Lista odtwarzania: inteligentne listy odtwarzania - foldery - mo?liwo?? filtrowania plikw wed?ug rozszerze?
Lista odtwarzania: obs?uga rozszerze? IPTV dla formatw list odtwarzania M3U / M3U8

Silnik d?wi?ku: mo?liwo?? mapowania kana?w
D?wi?k silnika: limit pauzy mi?dzy utworami zosta? zwi?kszony do 15 minut
Silnik d?wi?ku: regulacja g?o?no?ci z kompensacj? g?o?no?ci (opcjonalnie)
Silnik d?wi?ku: ustawienia funkcji usu? cisz? zosta?y rozszerzone
Silnik d?wi?ku: grna granica tempa i pr?dko?ci zosta?a zwi?kszona do 2x
Sound Engine: mo?liwo?? wy??czenia interpolacji prbek dla muzyki trackera
Silnik d?wi?ku: dodano opcj? wczytaj nast?pny utwr

Edytor tagw: mo?liwo?? dostosowania skrtw klawiszowych
Edytor tagw: mo?liwo?? wyszukiwania i pobierania informacji o albumie z serwisw muzycznych brainz / discogs / last.fm
Edytor tagw: wsadowe kopiowanie ID3v2 do ID3v1 i odwrotnie
Edytor tagw: pobieranie partii albumw / tekstw piosenek dla okre?lonych plikw
Edytor znacznikw: obs?uga wyra?e? w miejscu w polach znacznikw tekstowych
Edytor tagw: wygl?d zosta? zaktualizowany
Tag Editor: ID3v2.4 - obs?uga pl znacznikw o wielu warto?ciach

Wtyczki: Wtyczka InputFFmpeg zosta?a zast?piona przez BASSWebM
Wtyczki: last.fm - mo?liwo?? wy??czenia scrobblowania zdalnych plikw
Wtyczki: last.fm - mo?liwo?? okre?lenia folderw, ktre b?d? ignorowane podczas scrobblowania
Wtyczki: last.fm - status scrobblowania jest teraz wy?wietlany nad ikon? zasobnika
Wtyczki: last.fm - podobni wykonawcy s? teraz wy?wietlani w oknie dialogowym informacji o utworze

Pobieranie

Program mo?ecie pobra? z Naszego centrum pobierania

?led? Nas na Facebook'uSzczeg?owy przegl?d

Więcej…
 

Wszystkiego najlepszego, AIMP!

Dzisiaj nasz projekt obchodzi 13 urodziny. Specjalnie na to wydarzenie przygotowali?my aktualizacje dla wszystkich naszych produktw. Ponadto dzisiaj z przyjemno?ci? og?aszamy now? generacj? AIMP na Androida - v3.0.

Poznajcie nowego AIMP v3.0 dla Android OS!

 

AIMP v4.60 Beta ju? jest!

Rozpocz?to prace nad now? wersj? programu AIMP dla systemu Windows numer wersji to v4.60.

B?dzie to prawdopodobnie jedyna rozwijana wersja programu w tym roku na system Windows. Pobierajcie, testujcie i piszcie na jakie b??dy si? natkn?li?cie podczas korzystania. Zapraszamy na Nasz Fanpage na Facebook'u, na Nasze forum lub poprzez kontakt bezpo?redni E-mail.

Pobierz AIMP w wersji BETA!

 
Więcej artykułów…

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135
Strona 2 z 44

Hosting zapewnia

Tagi

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android