Domowy serwer muzyki na gwiazdk? !?
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

Domowy serwer muzyki na gwiazdk? !?

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 70
SłabyŚwietny 

Spraw sobie analogowo oszlifowany PC i poznaj w pe?nym wymiarze zalety AIMP3

Je?eli zarejestrowa?e? si? na form aimp.com.pl, to do 15 grudnia 2012 r. mo?esz za jedyne 120 z? kupi? testow? wersj? adaptera Intel HD Audio > Chinc do samodzielnego monta?u i skorzysta? z oferty Microsoft na aktualizacj? do Windows 8 za 125 z?. Ilo?? adapterw jest ograniczona. Na rynek skandynawski przygotowana zosta?a partia adapterw i trzeba w praktyce sprawdzi?, jakie mog? by? problemy przy ich samodzielnym monta?u. Forum aimp.com.pl jest idealnym miejscem na wymian? do?wiadcze?. AIMP zapewnia najlepszy ods?uch, a Skandynawowie nie uruchomili jeszcze dla niego w?asnego forum. Cena adaptera na rynku skandynawskim oszacowana jest na 75 $ i najprawdopodobniej jeszcze wzro?nie.

Samodzielne zamontowanie adaptera jest z za?o?enia proste, co jest w?a?nie testowane w praktyce i je?eli jeste? zainteresowany zg?o? si? mailowo pod: soundpc (ma?pa) aimp.com.pl

Mo?esz tak?e zamwi? nowy PC w dowolnej konfiguracji, ktry b?dzie dostarczony do Ciebie przez kuriera lub do odebrania w sopockim salonie komputerowym Diamond. Do ceny zamwionych przez Ciebie podzespo?w PC doliczone zostanie 250 z? za analogowe oszlifowanie komputera w wersji podstawowej z jednym wyj?ciem chinch. Uregulowanie p?atno?ci za ca?y komputer jest warunkiem zrealizowania Twojego zamwienia i zapewnia Tobie jednocze?nie najkorzystniejsz? cen? podzespo?w.

Twj u?ywany komputer ze z??czem Intel HD Audio na p?ycie g?wnej lub na karcie d?wi?kowej mo?esz rwnie? przes?a? do zmodyfikowania w salonie komputerowym w Sopocie. Zmodyfikowany PC odes?any zostanie kurierem. Koszt zamontowania adaptera i oszacowania potrzeb innych modyfikacji to 300 z?. Sugerowane modyfikacje wykonywane s? wy??cznie w uzgodnieniu z Tob?. Cena zmiany systemu operacyjnego Windows zgodnie z warunkami oferty Microsoft.

Sam zdecyduj z ktrej mo?liwo?ci chcesz skorzysta? i ile wp?acisz p?niej na konto AIMP.

W adapterze zawartych jest kilka kluczowych modyfikacji dla analogowego oszlifowania PC na potrzeby domowych serwerw muzyki. S? w nim elementy nawi?zuj?ce do rozwi?za? legendarnej firmy Opus3, ktra wyda?a wiele audiofilskich p?yt i oferowa?a jedne z najlepszych kolumn. Te elementy zosta?y na potrzeby adaptera g??biej opracowane pod wzgl?dem w?a?ciwo?ci magnetytowych i izotopowych. Sprawdzi?y si? one rewelacyjnie w wielu niezale?nych testach audiofilskich pod Windows XP, 7 i 8 oraz z r?nym sprz?tem i oprogramowaniem. Znajduj? rwnie? zastosowanie w instalacjach dla ekskluzywnych barw i dla nowoczesnych did?ejw, czy w audiofilskim odbiorniku stacji internetowych do pod??czenie ze sprz?tem Hi-Fi.

Obecnie najlepsze rezultaty przy zakupie nowego PC na Twj domowy serwer muzyki w wersji podstawowej zapewniaj? konfiguracje na p?ycie g?wnej z procesorem Realtek pracuj?cej pod systemem Windwos 8 i AIMP3 jako jedyn? aplikacj?. Warto zainwestowa? w p?yt? z o?miowarstwowego laminatu i podwjn? grubo?ci? ?cie?ek, ktra ma tranzystory z rodziny Lower RDS (ON) MOSFET, ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym i aluminiowo-polimerowe kondensatory. W Twoim komputerze do modyfikacji poza adapterem i np. dodatkowym dyskiem na muzyk? najkorzystniej jest zainstalowa? rwnie? nowa wersj? Windows wy??cznie z AIMP3, o ile jest to tylko mo?liwe technicznie. Korzystanie z Windwos XP jest dla Ciebie rentowne jedynie przy samodzielnej instalacji adaptera i wwczas za jedyne 125 z? Twj sprz?t Hi-Fi mo?esz skompletowa? odtwarzaczem CD z 32 bitami i 192 kHz, za ktry w salonach RTV trzeba s?ono zap?aci?.

Twj nowy lub zmodyfikowany komputer na domowy serwer muzyki mo?esz zamwi? w drewnianej obudowie, zgodnie z tradycj? najlepszego ameryka?skiego sprz?tu Hi-Fi. Estetyka jest tu tylko jednym z aspektw. Obudowa jest tak wykonana, by zapewni? jeszcze bardziej czyste odtwarzanie muzyki i praktycznie uwzgl?dnia zalecania producentw legendarnych produktw Linn dla w?a?cicieli ich sprz?tu. Precyzyjne wykonanie i atrakcyjna cena 290 z? powoduj? jednak, ?e termin realizacji jest relatywnie d?ugi i w okresie przed?wi?tecznym mo?e przekroczy? nawet 3-4 tygodnie.

Je?eli chcesz archiwizowa? p?yty winylowe i ta?my magnetofonowe potrzebujesz dodatkowo adapter z wej?ciem audio oraz oprogramowanie, jak np bezp?atny GoldWave. Tu nadal najlepiej sprawdza si? Windows 7, szczeglnie je?eli chcesz bezproblemowo korzysta? z DVD. Na rynku s? p?yty g?wne z procesorem Realtek do ktrych mo?na pod??czy? dwie pary z??czy chinch ze mo?liwo?ci? konfiguracji wej?cia/wyj?cia oraz dodatkowej pary na wej?cie. Przy zastosowaniach profesjonalnych z??cza XLR mog? zast?pi? chinch.

Wi?cej na temat:

SoundPC.art.pl

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android