Innowacyjna wtyczka YouTube dla AIMP

E-mail Print
User Rating: / 60
PoorBest 

Powsta?a wtyczka, która umo?liwia dodawanie gotowych list odtwarzania z YouTube w programie AIMP. Stwórz w?asn? list? odtwarzania lub dodaj gotowe listy odtwarzania innych u?ytkowników i ciesz si? muzyk? bez potrzeby uruchamiania przegl?darki internetowej.

Wymagania:

AIMP v3.60 lub nowszy

Cechy:

  • Mo?liwo?? dodawania list odtwarzania (w tym prywatnych), wideo (tylko d?wi?k), kana?y.
  • Mo?liwo?? usuwania plików dodanych do listy odtwarzania
  • Obs?uga wielu j?zyków (w tym polski)
  • Automatycznie wczytywanie nowych elementów do listy odtwarzania
  • Otwarte oprogramowanie
Instalacja:
1. Pobierz wtyczk? z Naszego ?ród?a nast?pnie wypakuj paczk? na pulpit lub do okre?lonej lokalizacji.
2. Wypakowany folder z plikami (aimp_YouTube) skopiuj do folderu AIMP domy?lnie jest to taka ?cie?ka: C:/Program files/AIMP3/plugins/...
3. Uruchom program AIMP, nast?pnie wejd? w Preferencje -> Wtyczki -> YouTube -> Kliknij "Zaloguj" otworzy si? przegl?darka, która zapyta o udost?pnienie uprawnie? dla AIMP, kliknij "zezwól" AIMP po??czy si? z Twoim kontem na Youtube.
4. Teraz mo?esz zaczyna?.
5. Aby za?adowa? swoj? list? odtwarzania w AIMP wystarczy klikn?? w "+" na li?cie odtwarzania i wybra? YouTube URL teraz wystarczy wklei? link z przegl?darki do AIMP i utworzy? nazw? listy odtwarzania wedle uznania.
6. Teraz mo?esz cieszy? si? muzyk? z YouTube za pomoc? programu AIMP.